ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Često postavljena pitanja u javnosti o reformi obrazovanja i Cjelovitoj kurikularnoj reformi

ŠTO JE TO STRATEGIJA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE? ·          Cilj Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije je omogućiti svakom djetetu razvoj koji je u skladu s njegovim mogućnostima i željama, u okružju koje je usmjereno prema njegovim potrebama, koje je poticajno i prijateljsko. Cilj je također omogućiti svakom pojedincu cjeloživotno učenje u svrhu zadovoljavanja vlastitih interesa, lakše zapošljivosti i postizanja više kvalitete života. Napokon, cilj je Hrvatskoj osigurati znanost koja će raditi u interesu cijelog društva, težeći vrhunskim uspjesima.

·          Strategija je usvojena u Hrvatskom saboru u listopadu 2014. godine.

·          Jedna od mjera Strategije je provedba Cjelovite kurikularne reforme.

ZAŠTO CJELOVITA KURIKULARNA REFORMA (CKR)? ·          Cilj Kurikularne reforme je uspostavljanje usklađenog i učinkovitog sustava odgoja i obrazovanja kroz cjelovite sadržajne i strukturne promjene.

·          Da bi predložene promjene mogle odgovoriti na stvarne potrebe obrazovnog sustava, na Kurikularnoj se reformi očekuje ključan doprinos učitelja, nastavnika, odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova.

·          Cjelovita kurikularna reforma je iskren i pošten pokušaj boljega.

TKO SU ČLANOVI STRUČNIH RADNIH SKUPINA (SRS)? ·          Članovi SRS-ova su predano radili na izradi dokumenata te su uložili svoje vrijeme da bi stručno odradili posao koji bi trebao biti od nacionalnog interesa.

·          Mnoga istraživanja govore o hrvatskom društvu kao o društvu nepovjerenja. Ankete kažu kako više od 70 % građana smatra da idemo u pogrešnom smjeru. CKR je stvorio zanos, nadu i srčanost da se u našoj zemlji napokon jedna promjena može iznijeti zajednički i otvorena srca.

JE LI PROCES IZRADE KURIKULARNIH DOKUMENATA BIO ISKLJUČIV? ·          Teško da možemo govoriti o isključivosti u cijelom postupku CKR-a:

o         SRS-ovi su se birali na javnim pozivima

o         prve verzije dokumenata prošle su recenziju vanjskih „kritičkih prijatelja“

o         prvi je put provedena stručna rasprava koja nije predviđena nijednim propisom

o         tijekom stručne rasprave stiglo je više od 2700 komentara, više od 1800 zaključaka sa skupova, više od 900 stručnjaka i institucija dostavilo je svoja mišljenja, a više od 64.000 učiteljica i učitelja i drugih stručnjaka sudjelovalo je na skupovima.

MOŽE LI SE NASTAVITI PROVEDBA CKR-a BEZ SADAŠNJIH ČLANOVA EKSPERTNE RADNE SKUPINE (ERS)? ·          Nitko nije nezamjenjiv. Treba ipak imati na umu da se u ovih 16 mjeseci, koliko se radi na CKR-u, stvorila nematerijalna dodana vrijednost koju je teško graditi ispočetka.

·          Razvijen je entuzijazam, srčanost, kolegijalnost. Stvoreno je povjerenje. Sve je to – zbog političkih pritisaka na stručnost – sada u pitanju. Kad bi se sada krenulo ispočetka, Hrvatska bi izgubila još dvije godine.

TREBA LI SE ERS NADOPUNITI NOVIM ČLANOVIMA? ·          U poslovnom se sektoru situacija u kojoj se u tijelo od sedmero ljudi postavi još deset novih naziva – neprijateljsko preuzimanje.

·          Ako se pokrene postupak izbora dodatnih članica i članova ERS-a, vrlo je važno da oni budu izabrani na temelju jasnih kriterija i javnog poziva, kao što je to bilo i dosad.

·          Zbog važnosti cijelog procesa u potpunosti treba izbjegavati netransparentnost pri izboru te otkloniti bilo kakav politički pritisak.

ZAŠTO U ERS-u NEMA PREDSTAVNIKA STEM-PODRUČJA? ·          Svih sedam članova ERS-a biralo se na temelju javnoga poziva na koji su se mogli javiti svi zainteresirani.

·          Treba imati na umu da ERS ne odlučuje o konkretnim predmetnim kurikulumima. Opis posla ERS-a je koordinacija i oblikovanje samoga procesa izrade dokumenata.

·          Isto tako, treba spomenuti da su predstavnici područja STEM zastupljeni u pripadajućim stručnim radnim skupinama svoga područja (primjerice matematika, fizika, kemija i sl.).

ZAŠTO SMATRAMO DA JE OBRAZOVNA REFORMA DOVEDENA U PITANJE? ·          Od Vlade i ministra tražilo se da izrade konkretne mjere, da stvore okružje za provedbu reforme obrazovanja. Od samoga početka – akcijskog plana reformske Vlade, indikativnog plana objave EU-natječaja – napravljeni su propusti koji ne ulijevaju nadu da se o provedbi reforme obrazovanja misli ozbiljno.
JE LI REFORMA OBRAZOVANJA PRESKUPA? ·          Na razvoju Strategije radilo je više od 130 stručnjaka i nije koštala ništa. Svih 130 stručnjaka posao je odradilo volonterski.

·          U provedbu CKR-a uloženo je vrlo malo sredstava. Proračunska pozicija namijenjena CKR-u u 2015. godini bila je 12 milijuna kuna, od čega je potrošeno približno 7 milijuna, dok je za 2016. godinu predviđeno oko 6 milijuna kuna.