Category Archives: VIJESTI

Pročitajte najnovije vijesti o inicijativi Hrvatska može bolje i podršci Cjelovitoj kurikularnoj reformi.

Dostojanstveni uvjeti rada, bolje obrazovanje i reforme za kvalitetniji život ljudi!

Otvoreno pismo podrške GOOD incijative sindikalnom organiziranju povodom Praznika rada

 

Svake se godine na Praznik rada prisjećamo masakra koji se početkom svibnja 1886. godine dogodio na čikaškom trgu Haymarket kada je na masovan radnički prosvjed za osmosatno radno vrijeme  vlast poslala jake policijske oružane snage. Ovaj nas događaj podsjeća na to da radnička prava nisu bila poklonjena ili pružena dobrohotnošću kapitalista, već  su teškim naporima izborena. Kroz nastavak radničke borbe postala su međunarodni standard koji ni danas mnogima nije osiguran.

I danas velik broj ljudi radi  u neadekvatnim  pa i za zdravlje štetnim radnim uvjetima, za plaće ili naknade koje im ne omogućuju dostojanstven život. Diljem svijeta iskorištava se dječji rad, a žene u cijelom svijetu obavljaju različite oblike neplaćenog rada, u vlastitim ili tuđim kućanstvima, u izvaninstitucionalnoj skrbi, u uvjetima potlačenosti i ekonomske neravnopravnosti.  Mnogi ljudi rade neprijavljeni i u prekarnim uvjetima više od osam sati dnevno, bez adekvatnog sustava socijalne sigurnosti i bez adekvatno riješenog stambenog pitanja.

Ovakve probleme vidimo i u Hrvatskoj. Izrazito nesigurni oblici zapošljavanja postali su više pravilo nego izuzetak, plaće su u mnogim sektorima nedovoljne za život, a prečesto se događalo da nisu ni isplaćene. Dokle god strepe za svoja radna mjesta, radnice i radnici su u neravnopravnim pregovaračkim pozicijama u odnosu na poslodavce. Mladima se potpisivanje prvog ugovora o radu sve češće čini kao teško ostvarivi san i prisiljeni su pristajati na razne oblike iskorištavanja. Zanemarivanjem razvoja sustava javnog obrazovanja i uništavanjem zdravstvenog sustava kvalitetne usluge postaju sve nedostupniji širem krugu ljudi, a kao rješenje se sugerira privatizacija, kojom bi se neravnopravnosti dodatno produbile. Mirovine su u Hrvatskoj među nižima u Europi, a umirovljenici među socijalno najugroženijim društvenim skupinama. Očito nam trebaju reforme – ali ne bilo kakve, nego takve koje u svoje središte stavljaju dobrobit i socijalnu sigurnost ljudi.

U nizu područja, upravo bi se veće ulaganje u obrazovanje pokazalo kao najbolji potez kako bi se u budućnosti razmjeri problema umanjili. Potrebno je podići ukupnu kvalitetu obrazovanja, povećati  izdvajanja za obrazovanje i znanost te istraživanje i razvoj i staviti učenika i studenata u središte reforme – reformu koncipirati i provesti zbog mladih i društva u cjelini.

Pritom podizanje kvalitete obrazovanja – uključujući provedbu cjelovite kurikularne reforme – treba ići pod ruku s demokratizacijom i olakšavanjem pristupa obrazovanju, kao i s demokratizacijom funkcioniranja samih obrazovnih institucija. Dugo odgađana obrazovna reforma ne treba služiti samo kao sredstvo povezivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada, nego treba podržati razvoj svih potencijala osobe, njeno društveno uključivanje kao i solidarnost i društveni razvoj. Ostvarivo je to jedino kroz uključivanje građanskog odgoja i obrazovanja kroz koji će mladi osvijestiti važnost zauzimanja za radnička prava, solidarnost i ekonomsku jednakost.

Zbog svega ovoga, naša je dužnost – bez obzira jesmo li zaposleni ili nezaposleni, studiramo li ili smo u mirovini – podržati borbu za radnička prava, solidarnu, globalnu i univerzalnu.


Letak: “Za reforme, za ljude”

Zalaganje za prava radnica u odgoju i obrazovanju je zaštita ženskih i dječjih prava

Sindikat hrvatskih učitelja je u ožujku  organizirao prosvjede zbog neuspješnih pregovora o kolektivnim ugovorima, a na Dan žena – 8.3. organiziraju prosvjed ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja ukazujući na prava i položaj odgojno-obrazovnih radnika, od čega je njih 85% radnica. Povodom prosvjeda Obrazovna zviždaljka GOOD inicijative izrazila je podršku.

U sustavu odgoja i obrazovanja u 85% slučajeva rade učiteljice i nastavnice. Ove visoko obrazovane žene posvećene su odgoju i obrazovanju djece i mladih što se deklarativno često ističe kao društveni prioritet. Međutim, kad pogledamo ulaganje i ozbiljnost pristupa uređenju obrazovnog sustava vidimo degradaciju i zanemarivanje odgojno-obrazovnog sustava. Takav pristup šteti, kako zaposlenima tako i djeci i mladima, a u konačnici posljedice su izrazito štetne za društvo u cjelini.

Obrazovni sektor je u pogledu društvenog ulaganja sustavno zanemarivan te se njegovom uređenju pristupa neodgovorno i neozbiljno što godinama dovodi do protestnih oblika građanskog i sindikalnog organiziranja. Ništa nije ozbiljniji pristup ni tijekom mandata ove Vlade i ministrice Divjak. Upravo suprotno, obrazovna reforma se mijenja u nepoznatom smjeru, a dok se sustav urušava temu obrazovne reforme iskorištava jedna stranka za vlastitu promociju.

Budući da su sektori koji su važni za društveni razvoj, kao što u obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, istovremeno i sektori u kojima većinom rade žene, osobito nam je drago zbog organiziranja prosvjeda na 8. ožujak – Dana žena.

Simbolika ovog datuma podsjeća nas sve da se neodgovornim pristupom uređenju i reformi odgojno-obrazovnog sustava šteti ljudskim pravima i dostojanstvu žena – radnica, te doprinosi kršenju dječjih prava i zanemarivanju potreba. Stoga podržavamo ovaj prosvjed Sindikata hrvatskih učitelja kao još jedan oblik zalaganja da se uređenju obrazovnog sustava posveti potrebna pažnja.

Ima li nade za provedbu obrazovne reforme bez slobode djelovanja?

Premijer Plenković jučer je potvrdio opravdanost sumnji kako novoimenovana ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak neće imati odriješene ruke, već će on kao kapetan broda kormilariti brodom zvanim obrazovanje. Posljednjih 27 godina, a posebice posljednjih dana, za vladajuće je obrazovanje ništa manje nego trgovački brod koji prodaje maglu upakiranu u inovativna rješenja iz Švedske.

Naime, odgovornost premijera je da vodi Vladu koja poštuje zakone i provodi strategije donesene u Hrvatskom saboru pa tako i Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije, čiju provedbu treba vratiti na pravi kurs.  Premijer tim poručuje kako Blaženka Divjak, unatoč kompetencijama i referencama, neće imati mogućnost upravljati odgojno-obrazovnom reformom po principima transparentnosti i neovisnosti. Stoga je potrebno upitati, prijeti li obrazovanju novi brodolom, zbog ponavljanja nedemokratskih i netransparentnih procedura i tako stvorenih tijela koje su cjelovitu kurikularnu reformu stavile u službu jedne isključive ideologije?

U demokratskoj zemlji 21. stoljeća koja na čelu ima ministricu profila Blaženke Divjak očekivala bi se uspješna i na rezultatima bazirana provedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, povećanje proračuna za obrazovanje na 6% BDP-a do 2020. godine i uspostava okvira za demokratizaciju sustava odgoja i obrazovanja. Jednako tako, očekivala bi se provedba Cjelovite kurikularne reforme u kojoj su STEM i građanski odgoj i obrazovanje jednako važna područja odgoja i obrazovanja. S pravom bi se očekivalo i ponovno formiranje Ekspertne radne skupine koja razvija demokratsku školu i čiji članovi i voditelj/ica svojim kompetencijama odgovaraju visoko postavljenim izbornim kriterijima, a pritom surađuju s nastavnicama, učiteljima i drugima iz struke. Isto tako, očekivla bi se i smjena onih koji su se, poput Dijane Vican, pokazali neprofesionalnima voditi transparentne procese utemeljene na stručnosti.

Očekivanja i nisu tako velika, međutim postavlja se pitanje hoće li, i koliko dugo, Ministarstvo raditi u svome revijalnom tonu i potapati reformske promjene poput odbačenog tereta s broda. U floti vladinih ministarskih brodova, premijer jest kapetan, ali obrazovnim brodom treba kormilariti imenovana ministrica Divjak i sukladno ruti zacrtanoj u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, dovesti do željenih promjena koje su opetovano tražili deseci tisuća građana.


Financijski izvještaj o provedbi prosvjedne akcije Čekajući tramvaj zvan obrazovna reforma

 

Prosvjednu akciju 1. lipnja 2017. koordinirale su organizacije civilnoga društva iz GOOD inicijative:

  • Centar za mirovne studije
  • GONG
  • Forum za slobodu odgoja

a podržale su je organizacije članice GOOD inicijative, brojne organizacije civilnog društva, sindikati i ustanove iz cijele Hrvatske.

U organizaciji ovih aktivnosti sudjelovalo je preko 50 osoba iz cijele Hrvatske koji su organizaciju prosvjeda uložili oko 500 sati volonterskog rada.

Ispred organizatora zahvaljujemo svim sudionicima i sudionicima prosvjeda, podržavateljima te osobito našim volonterkama i volonterima!

Troškovi prosvjeda 1. lipnja 2017. godine

Stavka Iznos Troškove pokrili:
Postavljanje ozvučenja na Trgu bana Jelačića, pozornica i potrebna oprema na Trgu kralja Tomislava 40.000,00 kn GONG (OSIFE donacija) i
Fizička osoba osobnom donacijom firmi za iznajmljivanje koncertne opreme i ozvučenja
ZAMP, plaćanje prema ugovoru o naknadi za korištenje glazbenih djela 850,00 kn GONG (OSIFE donacija)
Zaštitari na prosvjedu u Zagrebu 875,00 kn GONG (OSIFE donacija)
Održavanje web-a GOOD inicijative i oglašavanje na društvenim mrežama GOOD-a  1.400,00kn GONG (OSIFE donacija)
Tisak i dizajn printanih materijala, akreditacija i sl. 6.600,00 GONG (OSIFE donacija)
Grad Zagreb i Zagrebački holding: korištenje el. energije, biljezi i naknade, čišćenje prostora. 1.500,00 kn GONG (OSIFE donacija)
UKUPNO 51.225,00 kn

 

Troškovi organizacije prosvjeda 1. lipnja 2017. iznosili su 51.225,00 kn.

U prikazu troškova nisu navedeni troškovi rada koordinatora niti troškovi vezani uz volontere.

Također, u troškovniku su prikazani isključivo troškovi prosvjedne akcije. Međutim, nisu prikazani troškovi organiziranja aktivnosti Od demokracije u školi do demokracije u društvu: ČEKAJUĆI TRAMVAJ ZVAN OBRAZOVNA REFORMA! Ove dodatne aktivnosti organizirane tijekom svibnja i lipnja 2017. uključuju kulturno-umjetničke (predstave i izložbe) i druge javne (tribine i edukacije) događaje.

Na žiro račun udruga GONG, Centar za mirovne studije i Forum za slobodu odgoja primljena je donacija Otvorenog društva – OSIFE za potrebe provedbe projekta Time for GOOD education, koji je u većoj mjeri usmjeren na provedbu edukativnih i javnih aktivnosti. Dio donacije je osiguran za javne događaje pa su iz njega pokriveni troškovi vezani uz prosvjed. Fizička osoba Emil Tedeschi  donirao je za podršku prosvjedu – uplatio je za troškove tribine i ozvučenja na Trgu kralja Tomislava izravno firmi za iznajmljivanje koncertne opreme i ozvučenja.

Dodijeljena stipendija Hrvatska može bolje studentici Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

052DSC_1723
Prosvjed “Hrvatska može bolje” 1.6.2016.

Inicijativa Hrvatska može bolje dodijelila je stipendiju za studente i studentice – roditelje malog djeteta “Hrvatska može bolje: obitelj i obrazovanje idu zajedno”.

Dobitnica stipendije je Leonarda Špiranec, studentica pete godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja će u razdoblju od listopada 2016. do srpnja 2017. primati mjesečnu stipendiju u iznosu od 1.200,00 kuna, ukupno 12.000,00 kn.

„Stipendija će meni i suprugu pomoći financijski, ali više to osjećam kao priznanje za sve što sam dosad napravila. Iznenadila sam se što sam je dobila i drago mi je što sam prepoznata. Nema nas puno u ovakvoj situaciji koja nije lagana, a ovo stipendija je znak da nas se netko ipak sjetio“, rekla je dobitnica stipendije Hrvatska može bolje Leonarda Špiranec.

Riječ je novcu prikupljenom putem Crowdfunding kampanje za organizaciju prosvjeda podrške nastavku Cjelovite kurikularne reforme. Organizacije koje stoje iza Inicijative obavezale su se da će sav višak novca koji su prikupile za održavanje prosvjeda Hrvatska može bolje preusmjeriti u stipendiranje školaraca ili studenata.

Prosvjedna akcija “Hrvatska može bolje – bez vas!” 16.6.2016.

Završni financijski izvještaj Inicijative dostupan je na ovoj poveznici.

leonarda_press
Leonarda Špiranec

Studentica Leonarda Špiranec je zadovoljila sve potrebne uvjete dobivanja stipendije i ostvarila maksimalan broj bodova, uključujući i dodatne bodove po svim navedenim kriterijima. Njen prijedlog javnog događaja usmjerenog studentima je procijenjen relevantnim, realističnim i korisnim za roditelje studente, ali i studentsku populaciju u cjelini. Organizacijski tim Inicijative se obvezuje pružiti dobitnici savjetodavnu podršku za dodatnu razradu projekta javnog događaja i svu logističku podršku za organizaciju planiranog događaja. Dobitnica stipendije Leonarda Špiranec, dijete je rodila na trećoj godini ekonomije, a dva tjedna nakon carskog reza izašla je na kolokvij iz kolegija Demografija, premda su joj profesori omogućili kasnije pisanje. Supruga Filipa, također studenta, upoznala je na fakultetu, a zajednički su odlučili kako neće pauzirati godinu jer su smatrali da će im tako biti lakše savladati sve prepreke.

Odluka o izboru stipendistice je donesena temeljem prethodno objavljenih kriterija, koji su uključivali prosjek ocjena zadnje dvije godine studija i prijedlog ideje za osmišljavanje javnog događaja usmjerenog studentima, a dodatne bodove nosili su studiranje izvan mjesta prebivališta,  i aktivnosti u zajednici.

Nepoštivanje demokratskih procedura dovodi do završne devastacije obrazovnog sustava u Hrvatskoj

Organizacije civilnog društva okupljene u Inicijativu „Hrvatska može bolje“ oštro osuđuje najavu MZOS-a o imenovanju članova/ica novog Povjerenstva za analizu i provedbu Strategije u području predtercijalnog obrazovanja kao i povjerenstva koje će raditi na Cjelovitoj kurikularnoj reformi.

011DSC_1631Podsjećamo ministra s tehničkim ovlastima, Predraga Šustara, kako je ovaj potez protivan unaprijed određenim demokratskim procedurama koje je dostigla Republika Hrvatska pri čemu prvenstveno mislimo na jasno opisane procedure definirane Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologije, zakonima, te pratećim pravilnicima i dokumentima. Povjerenstvo za analizu i provedbu Strategije već postoji i osnovano je 2014. godine pri Uredu predsjednika Vlade RH, a u Strategiji je jasno navedeno da je za formiranje Ekspertne radne skupine za provedbu Cjelovite kurikularne reforme nadležno Posebno stručno povjerenstvo za praćenje i provedbu Strategije  koje bira članove temeljem javnog poziva.

Ovakva odluka još jednom pokazuje kako ministar i Vlada s tehničkim ovlastima kojoj je izglasano nepovjerenje zanemaruje transparentne demokratske procedure, glas 50 000 građana/ki koji/e su jasno poručili kakvu obrazovnu reformu žele, negira postojanje tijela koja su osnovana pri Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i koja stručno i odgovorno obavljaju svoj posao o čemu je ministar obaviješten u više navrata, ignorira Zakone i nacionalne strateške dokumente usvojene u Hrvatskom Saboru,  a pri tome omalovažava one koji su stvarni kreatori i provoditelji reforme u Hrvatskoj – učitelje/ice  i obrazovne radnike/ce.

foto: Nina ĐurđevićMinistar kojeg javnost već percipira kao najgoreg ministra obrazovanja u povijesti Hrvatske, uz svu štetu koju je dugoročno nanio obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, ovim zadnjim postupkom još jednom pokazuje kako jedine procedure koje za njega vrijede i koje poznaje su one koje su se koristile u nekim prošlim vremenima, a koje više podsjećaju na komesarijat, nego na Ministarstvo u jednoj demokratskoj zemlji koja je članica EU. Ovakvim potezima dugoročno se devastira obrazovni sustav i uništava ogroman reformski potencijal kojeg je ova reforma imala tamo gdje je to bilo najvažnije – na terenu, među učiteljima/icama, roditeljima te učenicama i učenicima.

Inicijativa Hrvatska može bolje i dalje će nastaviti raditi na okupljanju dionika koji se zalažu za konsolidiranu demokraciju u kojoj je obrazovanje prioritet. Osim toga, o ovom potezu ministra s tehničkim ovlastima Šustara koji odstupa od procedura stipuliranih u Strategiji znanosti, obrazovanja i tehnologije, Inicijativa će izvijestiti relevantne međunarodne institucije kojima je i Strategija i Cjelovita kurikularna reforma predstavljena.

Posljednje štete ministra na odlasku

Organizacije civilnog društva i Sindikat Hrvatskih učitelja okupljeni u Inicijativu „Hrvatska može bolje“ oštro osuđuje i smatra neregularnom najavu ministra Šustara o imenovanju nove ekspertne radne skupine koja bi trebala upravljati javnom raspravom o prijedlozima kurikuluma izrađenim u Cjelovitoj kurikularnoj reformi.

Ovaj potez je protivan unaprijed određenim transparentnim procedurama definiranim Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologije zakonima, te pratećim pravilnicima i dokumentima. U Strategiji je jasno navedeno da je za formiranje Ekspertne radne skupine nadležno Povjerenstvo za praćenje i provedbu Strategije  koje bira članove temeljem javnog poziva čega se ministar Šustar nije pridržavao.

Ne postoji normativna podloga za otvaranje javne rasprave jer trenutačni Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ne prepoznaje kurikulum kao pojam već samo nastavne planove i programe. Na važnost i hitnost promjene zakona već je više puta upozoravano od različitih stručnjaka i tijela, no nadležno Ministarstvo nije našao shodnim te promjene uistinu i pokrenuti.

Tehnička Vlada i njen tehnički ministar nema ovlasti imenovanja novih članova skupina i radnih tijela koji će dugoročno utjecati na Hrvatsku, a pogotovo ne ministar Šustar koji je svojim dosadašnjim potezima opstruirao reformu da bi joj sada nanio dodatnu štetu pokušavajući brzinski u proces uključiti ljude mimo procedura i pravila koja su predviđena ključnim dokumentima.

Podsjećamo tehničku Vladu i tehničkog ministra obrazovanja da je 50.000 građana i građanki, zajedno s organizacijama civilnoga društva i sindikatima, upozorilo da žele obrazovanje kao nacionalni prioritet te da se obrazovne reforme trebaju temeljiti na stručnosti i transparentnosti, a ne na politikantskim ili interesnim posezanjima. Inicijativa HRVATSKA MOŽE BOLJE će i dalje inzistirati da političke elite iskažu podršku stručnjacima koji su radili na cjelovitoj kurikularnoj reformi, dosadašnjem ekspertnom timu i dogovorenom modelu. Tražit ćemo od svih političkih opcija u Hrvatskoj da čuju stručnjake i građane koji su poručili kako Hrvatska može puno bolje od partikularnih političkih interesa te ćemo zahtijevati da se u predizbornoj kampanji naglasi važnost obrazovanja i predstave planovi za nastavak započete cjelovite kurikularne reforme koja se treba nastaviti na planiran način, s istim timom te istom razinom stručnosti i transparentnosti.

Govori sa prosvjedne akcije u Zagrebu

GOVORI

TRG SV. MARKA, 16. LIPNJA 2016.


Govor: Mia Biondić

Dobar dan, Zagrebe!
Ja sam Mia!
Prije dva tjedna bila sam na Trgu i čekala tramvaj skupa s vama!
I na Trgu smo rekli da ako se ništa ne dogodi, vidimo se opet.
I došli smo ponovno na ulice – danas smo opet tu, ponovno zajedno i to na Markovom trgu, pred Saborom i Vladom, zato što Hrvatska može bolje! Bolje od ovog!
Danas poručujemo Saboru i Vladi: Hrvatska može bolje – bez vas!
Ali Hrvatska sigurno ne može bolje bez nas, bez građana i građanki ove zemlje!
Vrijeme je da kažemo DOSTA, je li tako?
I vrijeme je da kažemo DA OBRAZOVANJU, je li tako?
I vrijeme je da kažemo DA BOLJOJ BUDUĆNOSTI, je li tako?
I vrijeme je ZA IZBORE, je li tako?

Prije dva tjedna smo od vlasti tražili Cjelovitu kurikularnu reformu bez cenzure, a dobili smo nadzor.
Tražili smo Zaključak o obrazovanju u Saboru, a dobili ignoriranje i manipulaciju.
Tražili smo Rezoluciju o obrazovanju, a dobili smo ništa.
Tražili smo više novca za obrazovanje i opet dobili ništa.
U 16 dana ni Hrvatski sabor ni Vlada Republike Hrvatske nisu učinili ništa u ostvarenju zahtjeva 50.000 građana.
Oni su dopustili zaustavljanje i preuzimanje Cjelovite kurikularne reforme.
Glas građana se ignoriralo kao da se ništa dogodilo nije.
Danas, s ovog mjesta, ispod njihovih prozora, zahtijevamo da se OVA lakrdija završi i da se konačno POSLUŠA VOLJA GRAĐANA.
Želimo vlast odgovornu prema svim građanima, vlast s vizijom budućnosti, političare koji rade u interesu čitavog društva i političare koji RAZUMIJU i POŠTUJU odgovornost koja im je dana.
Prije dva tjedna, u Hrvatskoj i dijaspori 50.000 građana jasno je reklo da žele drugačiju, bolju budućnost ove zemlje.
Vlast je naše prosvjede ignorirala i umjesto da nama osiguraju bolju budućnost, bavili su se SAMO SAMIMA SOBOM – i brojanja svojih ruku – od 5 do 76.
DOSTA JE TOGA!
Dosta nam je kratkovidnosti.
Dosta nam je strančarenja oko nacionalnih prioriteta.
Dosta nam je života od izbora do izbora!

I nije samo reforma obrazovanja žrtva nesposobnosti i nemara politike.
U pet mjeseci vidjeli smo rasprodaju državne imovine, šume koje se pretvaraju u golf igrališta, privatizaciju zdravstva i smanjenja socijalnih potpora, a naftne bušotine se sele s Jadrana u Slavoniju.
Zato smo ovdje da kažemo DOSTA JE BILO! Niste za TO dobili mandat.
A sad malo da vas zaposlimo! Pažljivo me poslušajte!
U glasačke kutije koje kruže među vama ubacite svoj glasački listić kojima ćemo ovoj i budućoj Vladi i ovom i budućem Saboru jasno poručiti čega nam je sve dosta!
I to zato što Hrvatska može bolje! Sve te naše kutije dostavit ćemo Saboru sutra ujutro ranom zorom!

S nama je danas Berto Šalaj, profesor politologije koji se već 15 godina zalaže za obrazovanje koje stvara građane, a ne podanike!


Govor: Berto Šalaj

Dobar dan!
Hvala vam na dolasku!
Predstavljanje programskih smjernica vlade Tihomira Oreškovića, koja će danas okončati svoju neslavnu vladavinu, održano je 22. siječnja ove godine. U dokumentu na kojemu se to predstavljanje temeljilo u dijelu koji se odnosi na obrazovanje pisalo je, citiram, „proces kurikularne reforme biti će zaustavljen“. Uslijedile su negativne reakcije javnosti, nakon kojih je iz parlamenta i ministarstva znanosti i obrazovanja poslana poruka kako je riječ o tipfeleru i kako nema odustajanja od reforme. Čudan neki tipfeler! Danas znamo da nije bila riječ o tipfeleru i da je ova vlada odlučila eutanazirati reformu obrazovanja. Ignorirali su i ponizili na taj način sve one stručnjake, učitelje, nastavnike i profesore koji su sudjelovali u pokušaju da Hrvatskoj osiguraju bolji obrazovni sustav.

Odlazi danas ta vlada u povijest, kao još jedan promašeni eksperiment hrvatske političke klase i nije zaslužila da o njoj previše govorimo. Međutim, politička klasa najavljuje da hrvatskim građanima želi prirediti mučan proces političkog preslagivanja i političke trgovine u kojemu će obrazovanje ponovo biti potpuno izvan fokusa interesa, jer će se oni baviti pokušajima da spase ono što se spašavati ne treba. Stoga mi danas ovdje okupljeni jasno poručujemo da želimo da se što prije održe novi izbori. Nove izbore želi 70 posto hrvatskih građana, a mi ovdje okupljeni želimo izbore kako bi od političke klase čuli što imaju reći o obrazovanju. Jesu li se opametili, hoće li promijeniti svoj odnos prema obrazovanju? Želimo čuti što o cjelovitoj kurikularnoj reformi, obrazovanju i budućnosti Hrvatske misle HDZ i SDP, što o tome misle HNS i HSS, što o tome misle u MOSTu i Živom zidu. Želimo čuti što o budućnosti obrazovanja u Hrvatskoj misli svaki onaj politički akter koji želi osvojiti vlast i preuzeti odgovornost za budućnost ove zemlje.

Nismo naivni. Znamo da niti jedna hrvatska vlada do sada nije posvetila dužnu pozornost obrazovanju. Niti jedna hrvatska vlada do sada nije obrazovanje tretirala kao jedan od svojih političkih prioriteta. 50000 ljudi okupilo se prije dva tjedna kako bi poručilo da više ne žele takvu politiku i takve političare. Ne želimo političare kojima su na razini fraza puna usta obrazovanja, ali ne čine apsolutno ništa kako bi pomogli nama, učiteljima, nastavnicima i profesorima da izgradimo bolji obrazovni sustav. Dosta je bilo, želimo drugačiji odnos politike prema obrazovanju. Stoga danas politici i političarima poručujemo da je naša pozicija sljedeća: oni kojima nije stalo do budućnosti obrazovanja, nemaju nikakvu političku budućnost u našoj zemlji. Oni nam nisu potrebni – Hrvatskoj će biti bolje bez takvih političara!


Govor: Kristijan Orešković

BOK!
Ja sam Kristijan i JAKO SAM LJUT!!!
•    VIŠE OD 650.000 učenika i studenata uhvaćeno je u klopku obrazovnog sustava koji nas KOČI i GUŠI umjesto dan nas INSPIRIRA i OHRABRUJE
•    Čini se da se baš NIŠTA NE POMIČE dok se MI ne pobunimo,  i to ne jednom NEGO IZ TJEDNA U TJEDAN
•    Je li bilo potrebno da studentice provedu nekoliko dana i noći u šatoru ispred Ministarstva kako bi im se NAPOKON, nakon tri mjeseca kašnjenja isplatile stipendije?
•    SJETIMO SE Nacionalne zaklade za potporu učeničkom standardu koja treba omogućiti obrazovanje onima koji nemaju novaca, a tek nakon KRITIČKOG PISANJA medija stvari su se pomaknule s mrtve točke.
•    Ovaj je Ministar imao vremena tražiti nove savjetnike za kurikularnu reformu preko glava ekspertnog tima , ali nije imao vremena TRAŽITI ŠKOLE DA SE PRIJAVE ZA NAGRADU LUKA RITZ.
•    DANAS SAM OVDJE, zato što znam da smo MI TI KOJI SE MORAMO izboriti za našu BOLJU BUDUĆNOST – za ovu kurikularnu reformu, s ovim stručnjacima, ali bez ove GARNITURE VLASTI.

TKO AKO NE MI?
KAD, AKO NE SAD?!


Govori: Miljenko Hajdarović i Josip Kličinović

Jučer sam se nakon dugo vremena na cijeli dan isključio iz svijeta. Prestao sam slušati vijesti o svađama o Vladi, prestao sam gledati poruke na mobitel. Jučer je bio važan dan za moju malu obitelj. Moja mala šestogodišnjakinja se oprostila od vrtića i ove smo jeseni prvašići. Upravo je ona razlog zašto sam danas tu i zašto sudjelujem u reformi. Odnosno sudjelovao sam do jučer.

Prije 10 mjeseci nisam vjerovao da ću na Trgu sv. Marka ministrima u Vladi i saborskim zastupnicima morati objašnjavati koliko je obrazovanje važno.

Nas gotovo 500njak stručnjaka u 50ak radnih skupina godinu je dana živjelo reformu. Putovali smo na desetine sastanaka iz cijele Hrvatske. Propuštali smo obiteljske rođendana i proslave. Radili smo svih 7 dana u tjednu. Radili smo danju i noću.Volio bih vidjeti saborske zastupnike da poput nas u nedjelju u 23 donosimo odluke o svemu što smo radili protekli tjedan. TIjekom stručne rasprave putovali smo kolegama u njihove škole. Slušali njihove komentare i doradili naše druge inačice kurikuluma. Sve naše materijali smo na vrijeme dostavili ministarstvu. I tamo stoje! I čekaju! Izgleda da čekaju Godota!

Mediji i razni portali su u potrazi za senzacijom površno i često zlonamjerno vadili pojedine rečenice iz kurikuluma i tako su od nas napravili mete. Mi smo mete svima koji ne želje bolju budućnost za Hrvatsku! MI nismo uhljebi, jugonostalgičari, komunjare, strani plaćenici i svemirci koji žele oteti Hrvate! Mi smo stručnjaci koji žele promjene!

Vjerujemo u proces obrazovne reforme. Vjerujemo da je u tom procesu nada za bolju budućnost Hrvatske! Proces je možda trenutno zaustavljen ali vjerujemo da se kotačići promjene više ne mogu zaustaviti. Hrvatska može i mora bolje!


Govor: Mia Biondić

Jeste čuli?
Vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu! Vlast je tu da sluša i uvažava svoje građane!
Hrvatska može bolje – bez vas i ne samo u obrazovanju, već i u svim drugim područjima!
Znate li da je, od postavljanja ove vlade, u nepunih 5 mjeseci, preciznije u 145 dana – samo u Zagrebu organizirano 30 prosvjednih akcija.
Svaki tjedan, prosvjed jedan! A i više…
Prosvjedovalo se širom Hrvatske. Prosvjed Hrvatska može bolje održan je u 14 gradova. U 25 gradova prosvjedno se čitalo «Esej o vječnom fašizmu» Umberta Eca!
Digli smo glas protiv cenzure, političke kontrole i dogme!
Branili smo demokraciju, slobode, jednaka prava za sve!
Digli smo glas za sve manjine, za antifašizam, za sekularnost!
U borbi za slobodu kritičkog mišljenja, s nama je novinarka i aktivistica Ana Brakus.


Govor: Ana Brakus

Večeras ovdje prosvjedujemo za život – za život dostojanstven, slobodan i siguran, za slobodu da život živimo onako kako mi to želimo, za pravo da slobodno govorimo, pišemo i mislimo.
Prosvjedujemo s ciljem stvaranja društva u kojemu će se različitost ne samo tolerirati, već uvažavati i tretirati onako kako i zaslužuje – ravnopravno i s poštovanjem. Sve se ovo negdje mora naučiti.
Cjelovita kurikularna reforma ovakva kakva je trenutno zamišljena prepuna je kompromisa, ali ni takva kompromisna nije dobra ovoj Vladi koja uporno poziva na takozvani dijalog dok ju zapravo ruše.
Nekadašnji potpuni politički marginalci danas se nalaze u Saboru ili u Vladi, govore kako je civilno društvo bolesno ili kako je antifašizam floskula. Ne nalaze se tamo slučajno, već su probrani i dovedeni jer su skrojeni po mjeri politike ušutkavanja, maltretiranja i omalovažavanja.
Prisjetimo se ekspresnog ukidanja Povjerenstva za neprofitne medije, silnih smjena i klerikalizacije HRT –a i drugih načina na koje se pokušava ograničiti slobodu govora i izražavanja. Naravno, osim ako ne želite izraziti svoju naklonost zločinačkom ustaškom režimu. I tome se jasno danas ovdje protivimo i tome danas ovdje jasno govorimo dosta – dosta cenzure, dosta gaženja po novinarima i novinarkama koje rade svoj posao, dosta gušenja slobode govora.
Mi koji se prisilno nalazimo na marginama, ali ne samo političkim, već i društvenim, izuzetno dobro poznajemo takve politike kontrole i one koji ih provode. Sjetimo se i homofobnog referenduma i uspjeha koji su ostvarili, predstavljajući se čitavo vrijeme kao žrtve, a zapravo pokušavajući ograničiti prava lezbijki i gejeva na sreću i sigurnost za njihove obitelji. Sada pokušavaju, kako kažu, ‘senzibilizirati javnost’ za ukidanje seksualnih i reproduktivnih prava žena – žele zapravo kriminalizirati pobačaj i uskratiti ženama pravo na izbor. Ne dozvoljavaju da vaša djeca u školama uče točnije i bolje, nego što ste vi učili.
Zna se tko ne dozvoljava da idemo dalje. Zna se i preko kojega Mosta smo došli do ovdje.
Govorim večeras ovdje i kao žena, i kao lezbijka, i kao aktivistkinja i kao novinarka.
Nitko nema pravo pretvarati javne medije u pamflete političkih stranaka, nitko nema pravo provoditi cenzuru.
Nitko nema pravo određivati što će i kako žene činiti sa svojim tijelima. Nitko nema pravo LGBT zajednici prijetiti oduzimanjem bazičnih ljudskih prava ili ih spriječavati u tome da ih ostvare.
Nitko nema pravo oduzeti mi san da će mojem djetetu u školi biti bolje, da će učiti točnije. Nitko nema pravo oduzeti mi san da će moje dijete biti manje maltretirano i diskriminirano, da će živjeti sretnije i sigurnije. Nitko nema pravo oduzeti mi san da će moje dijete biti sigurno od nasilja.
To pravo nema država, to pravo nema Crkva. Sasvim sigurno u sekularnoj državi nemaju pravo na oduzimanju naših prava i sloboda raditi zajedno.
Svi mi i radnici i radnice, strejt, gej ili trans, državljani i državljanke ili oni koji to žele postati, svi mi, baš svatko od nas, ima pravo na slobodu, na obrazovanje, na poštivanje našeg ljudskog dostojanstva.
Ova Vlada već pet mjeseci radi sve da nam to onemogući. To je jedino što radi.
A to nije dovoljno i zato, kao na ispitu – pali ste i odlazite.


Govor: Mia Biondić, Marko Kovačić, Emina Bužinkić

MIA:
Građani, ne trebamo se bojati!
MARKO:
Kurikularna reforma i budućnost Hrvatske sigurno će opstati – Hrvatska može bolje jer u to vjeruju njezini građani!
Danas kažemo dosta je bilo tapšanja po ramenu i kampanjskih obećanja u zadnji tren!
EMINA:
Hrvatska može bolje bez vas, ali sigurno ne može bez nas, građana i građanki ove zemlje!
MIA:
Građani su ti koji biraju političare na vlasti!
Građani su ti kojima ti političari odgovaraju!
Građani su ti koji ih postavljaju i smjenjuju!
EMINA:
Svi vi koji ste ove godine prokockali naše povjerenje da vam je stalo do budućnosti naše djece, znajte da za vas više nema političke budućnosti!
Mi smo vas prekrižili!
MARKO:
Svi oni koji dođu iza vas morat će se jako potruditi, da vam ikada više vjerujemo da mislite ozbiljno kada izgovorite ili u vaše političke programe nalijepite riječ REFORMA!
Ako ikada više ijednom političaru padne na pamet riječ REFORMA, onda neka je ne testira na nama, već na sebi – ona politička reforma koja nama treba, prije svega je da političari prihvate odgovornost, poštenje i poštovanje građana kao načela političkog djelovanja!
EMINA:
A za sve vas koji imate ambicije obnašati vlast, pokažite nam djelima, a ne samo riječima da poštujete volju građanki i građana – da obrazovanje za 21. stoljeće postane nacionalni strateški prioritet i jedini put u bolju budućnost!
MIA:
Građani i građanke su ti koji imaju pravo i moć tražiti da političari izađu na izbore s jasnim planovima, što i kako namjeravaju napraviti u području obrazovanja i svim drugim područjima bez kojih naša djeca nemaju budućnost!
Tražimo izbore kao jedini legitimni proces u kojem će građani imati pravo i moć postavljati zahtjeve političarima – mi želimo obrazovanje za 21. stoljeće. A jedini način za to su izbori  I to SAD –
Jer Hrvatska može bolje!
Jer Hrvatska treba bolje!
Jer Hrvatska mora bolje!
MIA:
Ajmo još jednom: buka!!!
Kredu u ruke!
Ostavimo poruku iza sebe da je dosta.
Poručimo da nas ima, da Hrvatska može bolje.
Na svaku kocku ovog trga ucrtajmo iks.
IKS da je dosta.
IKS da smo za reformu obrazovanja!
IKS da smo za sretnu školu!
IKS – jer Hrvatska može bolje!

Dosta je! – glasački listić

Mi, građani i građanke, ključ smo demokracije, a izbori najvažniji vid političke participacije kojima odlučujemo kome dajemo svoje povjerenje. Od naših predstavnika očekujemo da se brinu za blagostanje svih građana te da vlasitite interese ne stavljaju ispred općenitih. U Hrvatskoj to, nažalost, nije slučaj.
Pozivamo te da jasno i glasno kažeš čega ti je dosta u Hrvatskoj! Biračke listiće koje ispunite ubacit ćemo u biračku kutiju te ćemo ih urudžbirati Saboru da vide nezadovoljstvo nas, onih za čiju su dobrobit prisegnuli postavši saborskim zastupnicima.

Na ovoj poveznici odaberite tvrdnje s kojima se slažete. Ako nemate ponuđenu opciju ili sami želite izraziti svoje mišljenje, slobodno napišite što mislite na praznoj crti.

Naš glasački listić možete i preuzeti u PDF formatu, ispisati ga, ispuniti i donijeti na prosvjednu akciju u četvrtak 16. lipnja u 18h na Trg sv. Marka.


PDF: Dosta je! – glasački listić


 

Iznevjerili ste budućnost obrazovanja, vrijeme je da vam kažemo DOSTA!

Organizacije civilnog društva okupljene u Inicijativu Hrvatska može bolje najavile su na današnjoj konferenciji za novinare prosvjednu akciju Hrvatska može bolje – bez vas! na Markovom trgu, 16. lipnja 2016., a nakon ignoriranja glasa 50.000 građana i građanki na prosvjedima diljem Hrvatske i inozemstva.

„Od prosvjeda, nitko se nije niti jednom riječju izjasnio na naše zahtjeve. Upravo suprotno – potpuno su se oglušili i ignorirali glas građana te su tako pokazali kako u ovoj zemlji nema političke volje za provedbu ove obrazovne reforme na način na koji je bila zamišljena“, naglasila je Eli Pijaca Plavšić iz Inicijative Hrvatska može bolje.

Nikola Baketa iz Inicijative istaknuo je kako se ovim prosvjedom svim političkim elitama šalje jasna poruka: „Oni koji se igraju s budućnošću obrazovanja, više nemaju političku budućnost u ovoj zemlji“, kaže Baketa.

Dodatno, Pijaca Plavšić napomenula je kako Inicijativa Hrvatska može bolje onima na vlasti poručuje da je dosta. „Ali isto, puno važnija poruka je onima koji u budućnosti žele vladati ovom zemljom – njima poručujemo da moraju slušati glas građana i da ne smiju iznevjeriti šanse za budućnost u ovoj zemlji. Mi građani smo oni kojima političari odgovaraju i želimo da obrazovanje se stavi kao nacionalni interes“.

Hrvatska može bolje – ali bez vas!

Kako bi najavili prosvjednu akciju na Markovom trgu, organizacije civilnog društva okupljene u Inicijativu Hrvatska može bolje organiziraju konferenciju za novinare
sutra, u utorak, 14. lipnja 2016.
u 12 sati
u prostoru Foruma za slobodu odgoja (Kralja Držislava 12, Zagreb).

Na konferenciji za novinare govorit će:
Eli Pijaca Plavšić, predstavnica Inicijative Hrvatska može bolje;
Nikola Baketa, predstavnik Inicijative Hrvatska može bolje;

Inicijativa Hrvatska može bolje podsjeća kako je prije dva tjedna, 50.000 građana i građanki političkim vlastima na skupu 1. lipnja 2016. godine dali popravnu šansu da svoju moć usmjere na provedbu najvažnije reforme o kojoj ovisi budućnost Hrvatske. Vladajući su na taj poziv na političku odgovornost odgovorili nepovjerenjem prema stručnjacima i građanima te nisu učinili baš ništa u ostvarenju zahtjeva. Stoga, Inicijativa zaključuje da ova politička vlast nema volje za provedbu Cjelovite kurikularne reforme utemeljene na stručnosti i transparentnosti te da Hrvatska može bolje bez njih!
Detalji o prosvjedu nalaze se na www.hrvatskamozebolje.org i na Facebook eventu. Za dodatne medijske izjave kontaktirajte Domagoja Morića (dmoric@fso.hr, 0915625177) ili Danelu Žagar (danela.zagar@cms.hr, 0994567339).

Inicijativa Hrvatska može bolje