Izjava Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje povodom ostavke Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme

U povodu aktualnih događanja vezanih uz ostavke članova Ekspertnog tima za provedbu kurikularne reforme, NVOO ponovno ističe važnost nastavaka rada na kurikularnoj reformi  ocjenjujući da se radi o jednom od najznačajnijih društvenih procesa. Cilj kurikularne reforme je osuvremenjivanje obrazovnog sustava u skladu s razvojnim potrebama pojedinaca i društva.   U svim razvijenim društvima znanost i obrazovanje imaju značajnu razvojnu ulogu pri čemu  sva tijela obrazovne politike djeluju maksimalno angažirano, stručno, odgovorno i razborito.

Nažalost, situacija u kojoj se danas u Hrvatskoj nalazimo pokazuje pomanjkanje političkog i stručnog usaglašavanja pri donošenju strateških odluka i preuzimanju odgovornosti za njihovu provedbu. Zbog neodgovarajuće podrške procesu kurikularne reforme, stručna je rasprava promijenila diskurs i postala isključivo predmetom političkog nadmetanja. Na taj je  način  obrazovanje, kao jedini i najsnažniji agens napretka,  postalo svojevrsni talac političke borbe i alat za dodatno  produbljivanje podjela pri čemu se u komunikaciji i sučeljavanju argumenata  nerijetko ne biraju riječi a rasprava spušta ispod civilizacijske razine.

NVOO poziva sve predstavnike obrazovne politike i sve sudionike procesa koji je u tijeku  na odgovorno, stručno  i etično ponašanje te da u skladu sa svojim ovlastima i obvezama  neodgodivo i bezrezervno osiguraju nesmetano nastavljanje provedbe Cjelovite kurikularne reforme u okvirima dogovorenih procedura i prema zadanoj dinamici.

Izvor: Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje