Sindikati, Hrvatska udruga poslodavaca i udruge civilnog društva složni u podršci Cjelovitoj kurikularnoj reformi